HISTORIE: van Nul tot Nu

Lees hier alles over de (roerige) voorgeschiedenis van Oud Oostenburg

 

Archeologische opgravingen Oostenburg

Wanneer u op onderstaande link klikt wordt er een PDF-bestand gedownload en daarvoor moet uw computer beschikken over het programma Adobe-Reader.

Archeologische opgravingen Oostenburg

Algemene Geschiedenis Oostelijke Eilanden

 

Bron: De Eilander no 5 2013 / blz 15

Door Erik Schmitz

De Oostelijke Eilanden zijn een apart stukje Amsterdam. Aangelegd in de Gouden Eeuw als groot werkgebied met scheepswerven, was het een wereld van verschil met de luxe grachtenpaleizen aan de Heren- en Keizersgracht. Op de Eilanden stonden eenvoudige huizen van de ambachtslieden op de werven. Alleen langs de Nieuwe Vaart en het Kattenburgerplein lag een ‘gouden’ randje. En ook al is de scheepsbouw inmiddels helemaal van de Eilanden verdwenen, de buurt heeft nog steeds een heel eigen karakter, waarvan de oorsprong teruggaat tot de zeventiende eeuw.

Register to read more...

Het ontstaan van het eiland Oostenburg

De Oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg zijn in de jaren 1625-1655 met enige moeite aangelegd in een ondiep, deels al verland en modderig stuk IJ, net buiten de vernieuwde IJ-dijk (de huidige Hoogte Kadijk). De eilanden waren vooral bedoeld als

Register to read more...

Negentiende-eeuwse Sociale Woningbouw in Amsterdam

Na de bloeitijd van de Gouden Eeuw was Amsterdam meer dan een eeuw lang een stad in stagnatie, die ruim in zijn jas zat en weinig geld had voor nieuwe ontwikkelingen. Terwijl Londen en Parijs al vanaf het eind van de achttiende eeuw opbloeiden, bleef Amsterdam nog meer dan een halve eeuw sukkelen. De grotestadsproblemen die het gevolg waren van de

Register to read more...

De woningblokken van de Woningmaatschappij

De NV Woningmaatschappij die de huizen rond de Nieuwe Oostenburgermiddenstraat liet bouwen werd in 1872 opgericht met als doel ‘het bouwen en verhuren van woningen merendeels geschikt voor de arbeidersstand' (uit de statuten), waarbij filantropie moest worden vermeden. Het nodige kapitaal werd verzameld door 400 aandelen van 1000 gulden uit te geven. Tot de intekenaars behoorden zowel notabelen uit de oude elite, zoals C.P. van Eeghen,

Register to read more...

Leegstand en bewoning

De geïsoleerde ligging in een wijk met een niet al te beste naam heeft het woningcomplex van de Woningmaatschappij vanaf het begin flink parten gespeeld. De huizen waren vooral bedoeld voor de arbeiders in de naburige industrie, maar de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen had net voor de oplevering van het eerste blok honderden mensen ontslagen.

Register to read more...

Ontsnapt aan de sloop

In de jaren vijftig braken er onzekere tijden aan voor het complex Oostenburg. Op de kaart van het Wederopbouwplan Oostelijke Eilanden zijn de woonblokken paars gearceerd en staat er 'bestemming industrie' in de bijbehorende legenda. Maar de saneringsmolen draaide langzaam.

Register to read more...

Een sociale buurt

"Het is een sociale buurt dat stukje Oud Oostenburg in de jaren '60 en '70", vertellen de weinige, nu langstwonende bewoners in de Nieuwe Oostenburger(dwars)straat. De mensen letten op elkaar; huisvrouwen hangen met armen over elkaar geslagen uit de ramen en houden van alles beneden op straat in de gaten. De bewoners

Register to read more...

De Dageraad

De panden die de gemeente in de saneringsgebieden aankocht, droeg ze over aan haar eigen woningbedrijf of een van de woningcorporaties. Woningbouwvereniging de Dageraad werd in 1983 eigenaar van het complex Oostenburg. Bij overdrachten zoals deze hoefden corporaties niets te betalen voor de panden. Wel hadden ze de verplichting te investeren in de woningen.

Register to read more...

Het Groenland in bestaan bedreigd.

Uit Ons Amsterdam 49ste jaargang maart 1997 door Martin Waalboer(foto’s) en Carry Lakerveld.

Sanering werf op Wittenburg is onbetaalbaar

Bedrijven in de stad moeten (terecht) aan steeds strengere milieu-eisen voldoen maar de gevolgen zijn soms ingrijpend. De een moet verkassen, de ander legt definitief het loodje. Daardoor wordt de gevarieerdheid in de binnenstad steeds verder aangetast. Ook Het Groenland, een van de laatste werven, staat op het punt te verdwijnen.

 

Uitzicht_vanaf_Wittenburg

 

Register to read more...

Stukje scheepvaarthistorie verkwanseld

(uit Stadsblad Amsterdam 15-09-1999 door Joop Lahaise)

Voor scheepswerf Het Groenland op Wittenburg valt na anderhalve eeuw definitief het doek. De laatste woonboot is vorige week op de helling gegaan. Aan dit afscheid van het laatste scheepsreparatiebedrijf op de Oostelijke Eilanden –ook bij Stork wordt de zaak afgebouwd – gingen vijf lange jaren van hangen en wurgen vooraf, van soebatten met de gemeente over het al dan niet kunnen voortbestaan van een van de laatste traditionele scheepswerven van Amsterdam.

oud1

Register to read more...

Scheepswerf en Motorenfabriek Fa. S. Seijmonsbergen

Bron: http://www.geheugenvanoost.nl/3231/nl/scheepswerf-en-motorenfabriek-fa-s-seijmonsbergen. Auteur: Henk Seijmonsbergen.

Alle oude documenten verdwenen letterlijk in de container. Dachten we...

4467-278-194

Oostenburg - Een terwaterlating op scheepswerf S. Seijmonsbergen in 1958.

Register to read more...

Requiem voor een garage.

(uit de Eilander februari 2004)

Kom je thuis van een paar dagen buitenland, worden je buren gesloopt.Vanmorgen schoof ik, nog nasuizend van de reis, de vitrage open om te zien waar die herrie toch vandaan kwam: het heien van de nieuwe flats hiertegenover is immers al maandenlang voorbij. Tot mijn schrik zag ik de overburen vermaald worden.

Register to read more...

Gemeentelijk monument

In 2005 zijn de woningen van de Nieuwe Oostenburger(dwars)straat een gemeentelijk monument geworden. Vanaf die tijd ongeveer is er door woningcorporatie de Alliantie Amsterdam begonnen om met de huidige bewoners te overleggen over

Register to read more...

A. L. van Gendt

(toch) niet de Architekt van Oud Oostenburg

Bron: Oostenburg, het buurtje dat bleef, Buurtboek, dat in 2012 naar aanleiding van de voltooiing van de renovatie is uitgegeven door de Alliantie, © Nanny de Jager iov De Alliantie 2012

Als Vincent van Rossem in oktober 2004 een monumentbeschrijving van het complex Oostenburg maakt, wijst hij daarin Adolf Leonard van Gendt (1835-1901) aan als de architect. Van Rossem baseert zich daarvoor op de inventarisatie van het werk van Adolf van Gendt en zijn beide zonen door architectuurhistorici.[1] De drie Van Gendts hebben een indrukwekkende reeks gebouwen op hun naam, variërend van het Concertgebouw, chique villa's en bejaardenhuizen tot winkels, banken en industriële gebouwen;

Register to read more...

Architekt Pieter Johannes Hamer

Monument van een specialist

Bron: Oostenburg, het buurtje dat bleef, Buurtboek, dat in 2012 naar aanleiding van de voltooiing van de renovatie is uitgegeven door de Alliantie, © Christine van Eerd/Nanny de Jager i.o.v. De Alliantie 2012

Sinds 2005 is Oostenburg een gemeentelijk monument. In 2004 verkeerden kenners nog in de veronderstelling dat de woningblokken van de hand van Adolf van Gendt waren. Dit was ook een argument voor de aanwijzing van Oostenburg als gemeentelijk monument. In 1873 begon Adolf van Gendt net als zelfstandig architect. Hij groeide weliswaar uit tot een toonaangevende vakman, maar in de sociale woningbouw was hij nauwelijks actief. Op dat terrein blonken andere vakgenoten uit. Na speurwerk bleek wie de echte architect van Oostenburg was: Pieter Johannes en Willem Hamer, specialisten in de vroege volkshuisvesting.

Register to read more...