OOSTENBURG BOULEVARD

altijd op de hoogte van verhalen uit de buurt

 

Het Verlossende Antwoord

En het verlossende antwoord of Barocco met Gérard Depardieu en Isabelle Adjani opgenomen is in de straten van Oud Oostenburg kwam van onze onvolprezen Angelie Weber op Facebook Oostenburg: "Dat is zeker waar!! Ik wilde de film toentertijd perse zien omdat ik de opnames heb meegemaakt. Wat je van Oostenburg ziet valt tegen! Tijdens de opnames mochten we onze huizen niet uit en Isabel en Gerard liepen keer op keer voor mijn raam langs (dat was toen op 8 huis rechts). Er is ook een deel van de film opgenomen in een woning in de Nwe Oostenburgerdwarsstraat. De film is gewoon te huren, volgens mij bij de OBA".
Beste Bioscoopcommissie, het forensisch cinematografisch onderzoek in zomer 2014 is hierbij wel heel aanlokkelijk geworden, nietwaar?

Rode Lantaarntjes

Bron: Oostenburg op Facebook

RodeLantaarnSinds gisteren (02 november 2013) hangen de inmiddels beroemde rode lantaarntjes weer in de bomen in de Czaar Peterstraat en inmiddels ook een paar op de Oostenburgergracht. Het is een initiatief van de ondernemersvereniging i.s.m het stadsdeel. Wanneer de winkels geopend zijn zullen de winkeliers de kaarsjes elke avond aan steken. Maar als buurtbewoner bent u ook vrij om de kaarsjes aan te steken indien u dat leuk vind. Zo ontstaat en leuke samenwerking tussen buurtbewoners en ondernemers.

Waar zijn "onze" rode lantaarntjes eigenlijk gebleven die in 2009/2010 tijdens de renovatie zo leuk de straten opsierden, zie Oostenburgboulevard/Lantaarnproject?

Het dorp Oostenburg

Bron: De Eilander no 5 2013 / blz 13

Door Jan Mey

In de monumentale straatjes op Oostenburg die ietwat aan het oog onttrokken liggen, worden activiteiten ontplooid waar we elders op de Eilanden eigenlijk weinig weet van hebben. Daar hebben ze een buitenbioscoop, werd er verleden jaar een waterfietswedstrijd georganiseerd en is het misschien wel de meest commissierijke buurt van de stad. Nergens anders op de Oostelijke Eilanden worden zoveel activiteiten ontplooid. En ze hebben een eigen website. Een dorp op een eiland in Amsterdam.

NweOostenburgerstraat

Foto Bruno van Moerkerken

De redactie van De Eilander neemt natuurlijk regelmatig kennis van wat de website www.oostenburg-complex.nl zoal te melden heeft. Een jaar geleden werden we attent gemaakt op een openluchtbioscoop die daar al sinds 2008 actief is. Het korte artikel dat daaraan gewijd werd, stond niet bol van superlatieven. Naar later zou blijken voelden de initiatiefnemers zich geschoffeerd, maar men hield de eer aan zichzelf. Toen de redactie en een paar Oostenburgers elkaar tegen het lijf liepen, bleek dat er toch hoognodig iets moest worden uitgepraat.

Vlak voor de vakantie heeft De Eilander een gesprek met een viertal bewoners van het zogenaamde Oostenburgcomplex. Door de regen is het helaas onmogelijk het gesprek te houden op het Groene Balkon, het pièce de resistance van de buurt. We worden uitgenodigd bij Annechien Koerselman thuis, waar ingepakte koffers een naderende reis aankondigen. Terwijl zij thee zet, stellen de overige deelnemers zich voor: Annemarie van Tilburg, Folkert Teijink en Henk Pauwels.

Hoewel het Oostenburgcomplex nogal wat commissies, werkgroepen en platformen rijk blijkt te zijn, moeten we hen niet beschouwen als de officiële woordvoerders. Hooguit behoren ze tot de meest actieve bewoners. Zo is Annemarie lid van de bewonerscommissie en de Groengroep, maakt Folkert zich nuttig in technische zaken en runt Annechien de redactie van de website, waar ook Henk regelmatig met artikelen aan bijdraagt.

Register to read more...

Liefde voor de buurt

Verhalen en gedichten van de Oostelijke Eilanden

Bron: De Eilander No 6 2013

Gelukkig heeft Wil Merkies niet naar haar ouders geluisterd, die vonden dat er op de Oostelijke Eilanden maar een gevaarlijk volkje woonde en dat ze daar maar niet moest gaan wonen, want anders was het boekje Liefde voor de buurt er nooit gekomen. Bekende en minder bekende buurtbewoners schreven verhalen en gedichten over deze buurt. Voor sommigen hun eerste liefde, voor anderen kwam deze pas gaandeweg.

Natuurlijk ontbreken de stoere verhalen over vrouwen als Griet Manshanden tijdens het aardappeloproer niet en worden de schepen op de werven de lezer in herinnering gebracht. Hier en daar, echter, klinkt ook bezorgdheid over de snelle veranderingen die op komst zijn. “Zo lang het kan houden we ervan” zegt Arie Taal; het gros wil nooit meer weg. Schrijvers over verliefdheden op mens, sfeer, en zonlicht. Op een waargenomen kus achter een varen in een plantenbak. Op een hemelkruis en het halleluja van de Oosterkerk. Is God niet dood? Toch maar liever in Tel Aviv gebleven? Een vluchtige herinnering aan buurthuis De Oesjesduiker.

De foto’s in het boekje zijn ook door buurtbewoners gemaakt en laten de lezer met hernieuwde blik kijken naar de plekjes die we zo gewoon zijn. Studenten van de theateropleiding Selma Susanna brachten de verhalen en gedichten tot leven. Mooi hoe ze dat deden. Sommige teksten werden echte volksliederen, al dan niet in plat Amsterdams. En een eenogige zeepiraat onderbrak halverwege ruw de voorstelling met opgeheven vinger en bulderde:

“Liefde voor de buurt! Allemaal mooi en aardig. Maar, ook is er gemis: de wind van de Zuiderzee Schoeners in de haven, schepen op de werf Het fregatschip Johanna Maria dat volgetuigd wegzeilt Een bomenbos achter de Oosterkerk Cafés van weemoed en verlangen voor schippers en Zeilers, vervallen huizen als toevluchtsoord voor gierzwaluwen Die kunnen wat schippers ook vermogen: al zeilend Op de wind slapen. En koers houden naar elders” (Fragment uit Kester Freriks’ bijdrage ‘Onder oostelijke hemel’)

Op 29 september werd het boekje gepresenteerd tijdens de eerste uit een reeks van zondagmiddagen Boeiend Treffen: Liefdesmiddag. Het boek zag het levenslicht in verband met het 10-jarig bestaan van Patatatoe: de herdenking van het Aardappeloproer.

Meer van Freriks en vele anderen in: Liefde voor de buurt Verhalen en gedichten van de Oostelijke Eilanden. Verkrijgbaar bij de Witte Boei voor € 5,- 

 

Film Barocco opgenomen op Oostenburg?

Er wordt gefluisterd op Oostenburg dat de Film Barocco (1976) met de aantrekkelijke ondertitel Mord um Macht in de Nieuwe Oostenburger(dwars)straten opgenomen is. Barocco

Als dit gerucht waar is, dan hebben wellicht Gérard Depardieu en Isabelle Adjani in onze buurt rondgelopen. Oh lalala, als dat toch eens waar zou zijn...

Kortom, wie heeft het verlossende antwoord? Of beter nog, wie is in bezit van deze film? Tijdens het Oostenburg Complex zomerfilmprogramma kan er dan wellicht gebroederlijk nader forensisch cinematografisch onderzoek gedaan worden naar alle Oostenburg details die in deze film te vinden zijn.

Wordt vervolgd...

Archief Cor Jaring naar Stadsarchief A'dam

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Eén van Amsterdams bekendste fotografen, Cor Jaring, draagt zijn archief over aan het Stadsarchief Amsterdam. Jaring is onder meer bekend om zijn foto’s van de Amsterdamse haven. Bovendien fotografeerde hij, als mede-oprichter van Provo, deze beweging van binnenuit. Hij maakte iconische beelden van de anti-rook happenings bij het Lieverdje, de vrijplaats Ruigoord en de rookbom bij het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus. Jaring is een ras Mokummer, geboren op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam en jarenlang werkzaam in de havens.

In zijn diensttijd kwam Jaring in aanraking met de fotografie. Toen hij later in de havens werkte als walmatroos en nachtwacht maakte hij daar portretten van havenarbeiders, foto’s waarmee hij later grote bekendheid zou verwerven. Hij trad op als hoffotograaf van de anarcho-ludieke beweging Provo wat hem dé fotograaf maakte van die typerende jaren van protest en vernieuwing. De foto’s van de rookbommen en vertwijfelde agenten tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus verkocht hij aan het gerenommeerde Paris Match. Het betekende het begin van zijn internationale roem. Die roem groeide toen hij in 1967 Phil Bloom fotografeerde en in 1969 John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton Hotel.

CorJaring
Cor Jaring, John Lennon en Yoko Ono in hun hotelkamer in het Hilton Hotel tijdens de Bed-In-for-Peace, maart 1969.

Jaring maakte veel buitenlandse reizen waar hij vooral het dagelijks leven vastlegde. Een goede foto is volgens Jaring een foto die de tijd overleeft: “De tijdgeest, als de tijd eroverheen is gegaan en je vindt het nog steeds goed. Dan pas is het een goeie foto.”

De overdracht van het archief van Jaring zal op 25 oktober 2013 plaatsvinden.

Register to read more...

Jaag muziekvereniging Wittenburg niet weg

Ingekomen bericht: SP, Gerben van der Veen

De SP wil dat het stadsdeel bemiddelt in een conflict dat is ontstaan tussen welzijnsinstelling IJsterk en Muziek Gezelschap Wittenburg (MGW). De muziekvereniging dreigt in de problemen te komen, omdat welzijnsinstelling IJsterk de opslagruimte voor de muziekinstrumenten wil gebruiken als stalling voor tuingereedschap.

SP-fractievoorzitter Centrum NellyDuijndam: "Het is onaanvaardbaar als een welzijnsinstelling als IJsterk, die gesubsidieerd wordt door het stadsdeel om bijvoorbeeld buurtactiviteiten te ontwikkelen, een goed en langlopende buurtactiviteit om zeep zou helpen."

MGW bestaat al bijna 80 jaar op Wittenburg en is een orkest van, voor en door Wittenburgers. Bij de bouw van het speeltuingebouw in 1990 is er speciaal rekening gehouden met het muziekgezelschap, ook met de opslag van de instrumenten. Door de plannen van IJsterk kan het gezelschap nog wel repeteren, maar de muziekinstrumenten moeten elders opgeborgen worden. Een opslag van de muziekinstrumenten buiten het speeltuingebouw is geen optie omdat pauken grote trom, drumstel, percussie, bassen, niet zomaar verplaatst kunnen worden.

Duijndam snapt niet wat de bedoeling is van welzijnsinstelling IJsterk: "Het kan nooit de bedoeling zijn dat nu juist deze buurtactiviteit moet wijken voor opslag van materiaal voor de algemene bedrijfsvoering van deze welzijnsinstelling. Het gaat slechts om zo'n 15 vierkante meter. Als er ruimte buiten het speeltuingebouw gevonden moet worden lijkt mij dat dan de tuinartikelen elders een plek moeten krijgen, en niet de dure muziekinstrumenten.".

De SP heeft portefeuillehouder Welzijn en Onderwijs Rengelink opgeroepen ervoor te zorgen dat er voor beide partijen een oplossing gevonden wordt. Meer informatie of aanvullende argumenten, neem contact op met Nelly Duijndam: 06-41197713

De Weg naar Oostenburgeiland

... is moeilijk te vinden. Gemiddeld wijst iedere Oostenburgbewoner 3x per dag een bezoeker de weg naar het Oostenburgeiland of de Oostenburgmiddenstraat. "U volgt deze weg, houdt schuin rechts aan, gaat door het hek, dat LET OP om 20.00uur sluit en fietst/loopt dan rechtdoor, aan het einde links vindt u Roest en Mediamatic, rechts het Init gebouw waar o.a. het Parool maar ook de Reiniging gevestigd is. Succes!"

Mediamatic heeft nu een ludieke actie bedacht en roze vogelhuisjes opgehangen om hun bezoeker naar plek van bestemming te brengen, zoals te lezen is in onderstaand artikel in Het Parool. Ook dat blijkt nog niet helemaal toereikend. Wellicht is het een idee om een tape te laten draaien in het vogelhuisje (op afroep te starten met een rode knop). De tekst is in ieder geval al klaar. Voor de weg naar Mediamatic hebben de Oostenburgers die dagelijks paraat.

Bron: Het Parool van 13 augustus 2013

Parool140813

Vuilstort Oostenburgervoorstraat

 Op 01 augustus 2013 plaatste Stadsdeelcentrum onderstaand bericht op zijn facebookpagina:

Stadsdeel

Wie inzoomt op de foto's ...
Oostenburgervoorstraat
... ziet dat de tweede foto nog van vóór de renovatie is: éénrichtingsverkeer voor auto's in de (Nieuwe) Oostenburger(dwars)straat en plastic kozijnen bij de ramen. De eerste foto dateert nog uit de eerste fase van handhaving. Inmiddels is er een verbodsbord verschenen met een sanctie op een onderbord, dat wegens gebrek aan handhaving ook geen zoden aan de dijk heeft gezet.

Wat wel heeft geholpen: dankzij de inzet van het Oostenburgcomplex rijdt de vuilniswagen weer net als vóór de renovatie door de (Nieuwe) Oostenburger(dwars)straat. De dump is aanzienlijk verminderd, maar krijgt met regelmaat een opleving. Nu dus maar hopen dat de Oostenburgervoorstraat binnenkort echt van deze situatie verlost is, omdat de Gemeente het aangekondigde handhaven nu ook daadwerkelijk uitvoert en volhoudt.

Geïnteresseerd hoe het zover heeft kunnen komen, of liever hoe er (ondanks de afronding van de renovatie) geen einde aan gekomen is. Lees op Oostenburgboulevard over de huisvuilgeschiedenis van het Oostenburgcomplex.

Buitenbioscoop

Sinds 2009 komen bewoners van Oud Oostenburg samen in de voormalige huiskamer van Nieuwe Oostenburgerstraat 1 en 2 om onder het genot van een hapje en een drankje samen te kijken naar een bijzondere film. In 2013 draaiden o.a. Amélie (07 juli), Mamma Mia (17 juli) en de meer onbekende film Chacun cherche son Chat (27 juli) te huize 1. Hieronder een verslag van één van de buren over de buitenbiosavond met Chacun cherche son Chat:

bios2"Om 22.00 werd in onze buurt buiten bioscoop deze film gedraaid. Het was een zalig zwoel temperatuurtje buiten. Ik heb Daan en buurvrouw Johanna, gevraagd ze gezellig me mee gingen. Lekker een kussentje mee genomen, anders kreeg ik een houten......,..,..,,. Buurtjes en ik hadden lekkere knabbeltjes mee genomen, en kleine loempiaatjes met een lekker dip sausje.

 

 

biosIn het begin gebeurde er niet zo veel in de film, konden we effe kletsen. En een klein tafeltje halen. Later werd de film leuker en kwam er verhaal in.

Toen de film was afgelopen. En iedereen weer binnen was kwam het hemelwater uit de lucht vallen.

Frea de Vries

 

Bakfiets op Avontuur

Op de Kroningsdag (30 april 2013) was ook het Buurtbakkie van Oud Oostenburg prominent in de stad aanwezig. De huurder van de dag, Frea de Vries, haalde zelfs het (13-urige) NOS journaal.

BakfietsvoorACS

BakfietsopAvontuur

BakfietsvoorACS2

 

 

Bekijk hier Oostenburgbewoonster Frea de Vries (en waarom ze het buurtbakkie van de bewonerscommissie gehuurd had) in het NOS item (30 april 2013) om ongeveer (09.)12.48 uur 's ochtends.

Get Adobe Flash

Bomen in Bloei

We hebben er even op moeten wachten. De Winter wilde van geen wijken weten, maar uiteindelijk heeft Hades Persephone toch weer naar haar moeder Demeter laten vertrekken, en is de Lente ten volle uitgebroken. Als een cadeau ontvouwt de bloesem zich in de bomen, die de gemeente afgelopen najaar in onze straat geplant heeft. Ook kunnen we voor het eerst genieten van de kleurrijke bloemen, die in de tussenliggende plantsoenen beginnen te bloeien. De straat wordt steeds mooier.

Krentenboom

Krentenboom2

 

 

 

 

 

 

 

 HetisfleurigindeStraat