Feestelijke Start Renovatie

Woensdag 17 juni 2009 is onder het genot van drank en hapjes de renovatie/restauratie van start gegaan. Een belangrijke mijlpaal in het verbouwingsproces van het gemeentelijke monument Oostenburg-complex. Na de korte sympathieke toespraak van Els Iping (voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel Centrum) was het de beurt aan Larry Bath (directeur Vastgoed de Alliantie Amsterdam).

Register to read more...


Start restauratie Oostenburg-complex en de Open Luchtbioscoop

Na jarenlange voorbereiding en intensief overleg met de bewoners en het stadsdeel Centrum is het dan zover. De 217 woningen worden door de Alliantie grondig aangepakt, de fundering wordt hersteld, de binnenkant gerenoveerd en de buitenkant gerestaureerd.

Register to read more...


Van Start

14-6-2009 Over drie dagen wordt de start van de renovatie van Oostenburg-complex gevierd met de buurtbewoners en hoogwaardigheidsbekleders. De start van de renovatie is nu ruim twee maanden vertraagd. Voor of tijdens de bouwvak wordt de asbest uit de te renoveren huizen verwijderd. Ondertussen is er wel begonnen met de bouw van de aan- en afvoerweg op het water van de Wittenburgervaart, staan er hekken voor de huizen, is "Mobi" in de straat verschenen en een overvloed van wegsleepregeling-verkeersborden." zie de foto´s

Ondertussen hebben enkele buurtbewoners de open lucht bioscoop aan de kop van de Oostenburgerstraat opgeknapt. (17 juni bij goed weer en invallende dusiternis historische beelden van de Eilanden/Amsterdam)

'Last but not least is deze plek officieus omgedoopt tot het Rober Jasper Grootveld, de antirookmagier en realisator van de Bandenboot.

 

Proefwoning

Proefwoning ramen voorgevel

Proefwoning ramen achtergevel

Initiatief Alle Hens-conferentie stopgezet

Persbericht 27 mei 2009

De afgelopen maanden is er in Oud-Oostenburg (Nieuwe Oostenburgerstraat - Oostenburgerdwarsstraat), het gebied bij de picknicktafel en Bandenboot, bij zowel bewoners als jongeren geïnventariseerd naar de behoefte om een Alle Hens-conferentie te organiseren.

Register to read more...

 

Kaalslag

10-5-2009 De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De bouwplaats wordt gereed gemaakt en veel bomen en planten hebben inmiddels het loodje gelegd. Een kaalslag van al het groen zoals de foto's illustreren.

Register to read more...

 

 

 

 

Kapvergunning voor bomen Oostenburg

In het Stadsdeelnieuws nr. 16 staat dat er kapvergunningen zijn afgegeven voor 21 bomen in de tuinen van de Nieuwe Oostenburgerstraat en de Oostenburgerdwarsstraat en voor 12 bomen in de in de openbare ruimte zoals aangeven op kaartje.

Bomen_openbare_ruimte

Tijdens het overleg van het Platform met de Alliantie is het kappen van de bomen aan de orde gekomen. Vanwege de grootscheepse renovatie met al het zware verkeer is gekozen voor het kappen van de bomen. De bomen zijn niet in heel goede staat en zullen zwaar beschadigd raken. Ook bestaat het risico dat ze kunnen omvallen als er tegenaan gereden wordt door het vrachtverkeer.
Er is afgesproken dat er een geheel nieuwe inrichting van de straten komt. Daarbij heeft iedereen de mogelijkheid wensen kenbaar te maken. Dit zal gebeuren in de laatste fase van de renovatie. Voor deze inrichting zal er overleg zijn met het Stadsdeel Centrum als de tijd daar is.
Beide vergunningen zijn verleend onder voorwaarde dat er 10 bomen worden herplant.

 


Architect

Over de nieuwe architect, Bureau Meijran, die de renovatie vorm geeft. Lees verder op de website van Meijran Partners